ของเก่า ของโบราณ

-วัตถุโบราณ ของโบราณต่างๆนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นการแสดงถึงวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เป็นการผสมผสานทั้งศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและจีน เป็นการแสดงถึงความวิริยะอุตสาหะ การอุทิศแรงกาย แรงใจ ให้เกิดเป็นผลงาน ให้แก่คนร่วมสมัย และลูกหลานในปัจจุบันและในอนาคตได้ระลึกถึง ศิลปกรรมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแสดงถึงภูมิปัญญา และวัฒนธรรม และเป็นความภาคภูมิใจของชาติ

พระเครื่อง

ประเทศไทยนั้นเป็นเมืองพุทธ มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ดังนั้น พระเครื่อง พระบูชา เครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลต่างๆ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานานนับพันปี วัดเป็นเหมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนเรานั้นคิดดี ทำดี และวัตถุมงคลก็เช่นกัน เป็นเหมือนสิ่งที่คนมีติดตัวไว้บูชานั้นระลึกถึงความดีละเว้นทำความชั่ว บางคนเชื่อในพุทธคุณของพระเครื่อง เช่น เมตตา มหานิยม แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี แล้วแต่ว่าใครจะนิยมแบบไหน

...
...
ราชพฤกษ์ แอนติก​